Изработване на комбинирани скици за идентичност по чл.16, ал.3 от ЗКИР

Comments are closed