Нанасяне на новопостроени сгради в кадастралната карта и издавне на удостоверение по чл.52

Comments are closed