Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта

Comments are closed